Download Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng - LẮP ĐẶT CAMERA TPHCM

lắp đặt camera quan sát

Download Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng1. Hướng Dẫn Xem Camera Qua Điện Thoại Iphone Bằng Phần Mềm Vmeyesuper

2. Hướng Dẫn Xem Camera Qua Điện Thoại Android Bằng Phần Mềm Vmeyesuper

3. Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu Ghi 8 Cổng Nichietsu HDR08RD/AHD

4. Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu Ghi IP Nichietsu IP NVR-08EF/VN

5. Hướng dẫn cài đặt phần mêm CMS port 34567 trên máy tính

6. Phần mềm CMS ĐẦU GHI PORT: 34567 

7. Phần mềm Cài đặt ActiveX cho trình duyệt Internet explorer

8. Phần mềm search địa chỉ IP cho camera IP Port 34567

Download Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Reviewed by HIEU PHAM on 2/21/2020 Rating: 5 1. Hướng Dẫn Xem Camera Qua Điện Thoại Iphone Bằng Phần Mềm Vmeyesuper 2. Hướng Dẫn Xem Camera Qua Điện Thoại Android Bằng Phần Mềm Vm...