LẮP ĐẶT CAMERA TPHCM : Bao-Gia-Camera-Tron-Goi

lắp đặt camera quan sát

Showing posts with label Bao-Gia-Camera-Tron-Goi. Show all posts
Showing posts with label Bao-Gia-Camera-Tron-Goi. Show all posts

BÁO GIÁ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 8 CAMERA

GÓI 1:     LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 8   CAMERA   AHD 720P Giá :  9.000.000 đ Hệ thống bao gồm: - 8 Camera AHD Questek HD 720P ( bán cầu hoặc ...
BÁO GIÁ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 8 CAMERA Reviewed by HIEU PHAM on 8/08/2016 Rating: 5 GÓI 1:     LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 8   CAMERA   AHD 720P Giá :  9.000.000 đ Hệ thống bao gồm: - 8 Camera AHD Questek HD 720P ( bán cầu hoặc ...

BÁO GIÁ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 7 CAMERA

GÓI 1:     LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 7   CAMERA   AHD 720P Giá :  8.300.000 đ Hệ thống bao gồm: - 7 Camera AHD Questek HD 720P ( bán cầu hoặc ...
BÁO GIÁ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 7 CAMERA Reviewed by HIEU PHAM on 8/08/2016 Rating: 5 GÓI 1:     LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 7   CAMERA   AHD 720P Giá :  8.300.000 đ Hệ thống bao gồm: - 7 Camera AHD Questek HD 720P ( bán cầu hoặc ...

BÁO GIÁ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 6 CAMERA

GÓI 1:     LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 6   CAMERA   AHD 720P Giá :  7.575.000 đ Hệ thống bao gồm: - 6 Camera AHD Questek HD 720P ( bán cầu hoặc ...
BÁO GIÁ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 6 CAMERA Reviewed by HIEU PHAM on 8/08/2016 Rating: 5 GÓI 1:     LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 6   CAMERA   AHD 720P Giá :  7.575.000 đ Hệ thống bao gồm: - 6 Camera AHD Questek HD 720P ( bán cầu hoặc ...

BÁO GIÁ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 5 CAMERA

GÓI 1:     LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 5   CAMERA   AHD 720P Giá :  6.825.000 đ Hệ thống bao gồm: - 5 Camera AHD Questek HD 720P ( bán cầu hoặc ...
BÁO GIÁ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 5 CAMERA Reviewed by HIEU PHAM on 8/08/2016 Rating: 5 GÓI 1:     LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 5   CAMERA   AHD 720P Giá :  6.825.000 đ Hệ thống bao gồm: - 5 Camera AHD Questek HD 720P ( bán cầu hoặc ...

BÁO GIÁ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 4 CAMERA

GÓI 1:     LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 4 CAMERA   TVI HIKVISION 720P Giá :  6.000.000 đ Hệ thống bao gồm: - 4 Camera HIKVISION HD 720P 1 Megapix...
BÁO GIÁ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 4 CAMERA Reviewed by HIEU PHAM on 8/05/2016 Rating: 5 GÓI 1:     LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 4 CAMERA   TVI HIKVISION 720P Giá :  6.000.000 đ Hệ thống bao gồm: - 4 Camera HIKVISION HD 720P 1 Megapix...

BÁO GIÁ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 3 CAMERA

GÓI 1:     LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 3 CAMERA   TVI HIKVISION 720P Giá :  4.800.000 đ Hệ thống bao gồm: - 3 Camera HIKVISION HD 720P 1 Megapix...
BÁO GIÁ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 3 CAMERA Reviewed by HIEU PHAM on 8/05/2016 Rating: 5 GÓI 1:     LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 3 CAMERA   TVI HIKVISION 720P Giá :  4.800.000 đ Hệ thống bao gồm: - 3 Camera HIKVISION HD 720P 1 Megapix...

BÁO GIÁ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 2 CAMERA

GÓI 1:     LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 2 CAMERA   TVI HIKVISION 720P Giá :  3.800.000 đ Hệ thống bao gồm: - 2 Camera HIKVISION HD 720P 1 Megapi...
BÁO GIÁ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 2 CAMERA Reviewed by HIEU PHAM on 8/05/2016 Rating: 5 GÓI 1:     LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 2 CAMERA   TVI HIKVISION 720P Giá :  3.800.000 đ Hệ thống bao gồm: - 2 Camera HIKVISION HD 720P 1 Megapi...

BÁO GIÁ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 1 CAMERA

GÓI 1:   LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 1 CAMERA IP WIFI KHÔNG DÂY                      1.0 Megapixel: Giá Kèm Thẻ 32GB:  1.710.000 đ ( hết hàng ...
BÁO GIÁ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 1 CAMERA Reviewed by HIEU PHAM on 8/03/2016 Rating: 5 GÓI 1:   LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 1 CAMERA IP WIFI KHÔNG DÂY                      1.0 Megapixel: Giá Kèm Thẻ 32GB:  1.710.000 đ ( hết hàng ...